اولین همایش تاریخ شفاهیهمایش تاریخ شفاهی با عنوان «روش‌شناسی و موضوع‌یابی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی» توسط سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با همیاری گروه تاریخ دانشگاه مشهد، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی دبیرعلمی همایش بابیان این مطلب گفت: هدف از برپایی این همایش بازشناخت موضوعات و روش‌های شناخت کاربردی تاریخ شفاهی دربارة نهادها و مؤسسات، جمعیت‌ها و طبقات، جریان‌های اندیشه‌ای، سیاسی و اجتماعی، آداب و رسوم، اقتصاد و معیشتِ شهری ومدنی است. ابوالفضل حسن آبادی خاطرنشان کرد:رویکرد مطالعات شهری به تاریخ شفاهی، موضوع‌شناسی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی، ویژگی‌های شناختی تاریخ شفاهی در شهرهای زیارتی، پیشینه‌شناسی و روند تکوین جمعیت‌ها، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌ها، سیر و سرگذشت مؤسسات و نهادهای اقتصادی و پولی، اصناف و حِرف سُنتی، بازشناخت نهادها و مکان‌های فرهنگی زیارتی، بقاع متبرکه، بافت محلات قدیمی و جابجایی‌های رخداده در بافت شهری طی دهه‌‌های گذشته، پیامد و وقایع رخداده مهاجرت روستائیان به شهربخشی از موضوعاتی است که دراین همایش به آن پرداخته خواهدشد. 
تعداد بازدید: 4796http://oral-history.ir/?page=post&id=2218