مورّخان شفاهی گزیده‌هایی از تاریخ را به اشتراک می‌گذارند

کار با ضبط و ثبت روایت‌ها شروع شد و سپس تاریخ منطقه به پس‌زمینه و متن کتاب تبدیل شد. ما مجبور شدیم روایت‌ها را تا حد ممکن با ظرافت گزینش کنیم تا همچنان بتوانیم جان کلام آنها را حفظ کنیم. این نوعی از کتاب تاریخ است.

خیابان دوطرفه یادگیری و روایت‌های تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی می‌تواند به ‌عنوان ابزاری برای دستیابی به دانش گمشده یا روایت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرد، اما مهم‌تر از این، راه‌هایی هستند که به ما نشان ‌دادند چطور و چرا برای معلمان، دانشگاهیان و فعالان مدنی یادگیری از جامعه‌ای که در آن کار می‌کنند، مهم است.

راه‌اندازی مجله تاریخ شفاهی لاتین‌تباران

تاریخ شفاهی یکی از اساسی‌ترین شیوه‌هایی است که بدین ‌طریق می‌توانیم روایت‌های‌مان را ضبط کنیم. تاریخ شفاهی را می‌توان برای پر کردن خلأهای ناشی از فقدان اطلاعات آرشیوی مانند یادنگاشت‌ها (یادداشت‌های روزانه)، نامه‌ها و خاطرات مکتوب به‌کار برد.

«دوام زندگی» با تاریخ شفاهی شکل گرفت

این نمایشگاه شامل پرتره، تاریخ‌های شفاهی، کتاب الکترونیکی و غذا از دوران مورد بحث بود و به‌ صورت یک درمان حسی عمل می‌کرد تا از چشم، صدا، طعم و مزه برای نقل روایت‌هایی که به ‌ندرت شنیده ‌شده‌اند، استفاده ‌کند.

خبرهای فصل؛ پاییز 1396

تاریخ شفاهی؛ از کارگاه مجازی تا نقش‌آفرینی در تمام موضو‌ع‌ها

خبرهای پاییز 1396 از ادامه توجه سراسری در کشور به تاریخ شفاهی موضوع‌های بسیاری حکایت دارند؛ از نمونه‌ها یکی ایجاد غرفه تاریخ شفاهی زلزله و بحران در یکی از دانشگاه‌ها‌، دیگری بررسی اهمیت تاریخ شفاهی در آثار و تحقیقات طبی محمد‌بن‌زکریای رازی در دانشگاهی دیگر و حتی ثبت تاریخ شفاهی بانکداری الکترونیکی ایران است که فعالیتی تازه به‌شمار می‌آید.

تاریخ‌ شفاهی پیشگامان محلی

خدمات کتابخانه عمومی این امکان را فراهم می‌کند که مصاحبه‌ها در سراسر جهان در دسترس قرار گیرند. کارکنان کتابخانه، داده‌ها را به‌گونه‌ای منتقل و مدیریت کرده‌اند که مصاحبه‌ها بر روی کامپیوترهای مختلف قابل‌ مشاهده باشند و همچنین فهرستی برای محتویات کلی طرح ایجاد کرده‌اند.

رویداد تاریکی که در تاریخ شفاهی بومیان توصیف شد

تنها دلیلی که این پژوهش را امکان‌پذیر ‌کرد، سنت نقل روایت قابل توجه مردم بومی بود که حاضر نشدند این مسئله را صد سال پس از وقوع آن نادیده بگیرند. برخی از نویسندگان این پژوهش گفتند: «ما نمی‌توانیم گذشته را بی‌اثر کنیم.»

تاریخ شفاهی تغییرات یک جامعه ساحلی

چهارده دانشجو با مصاحبه، مسائلی چون فرهنگ ماهیگیری و چگونگی ساخت قایق چوبی را مورد بحث قرار دادند. وقتی برای ارائه برخی از یافته‌های خود بازگشتند، دانشجویی گفت: «این یک انفجار بود، واقعاً در اینجا هیچ راه بهتری برای یادگیری در مورد خانواده‌ها وجود ندارد.»

طرحی برای تاریخ شفاهی مهاجرت

او تصمیم گرفت تا همراه دانشجویانش، یک طرح تاریخ شفاهی را با نام «روایت‌های ما» آغاز کند که در آن دانشجویان روایت مهاجرت خود را در خانواده‌های‌شان با تکنیک مصاحبه پیدا ‌کردند. آنها نتیجه کارشان را برای نمایشگاهی آماده ‌کردند.

ظرفیت تاریخ شفاهی در ارتباط بین اعضای خانواده

هدف این است خاطراتی را که اهمیت تاریخی دارند ضبط کنیم. بهترین راه برای انجام این کار، تحقیق و برنامه‌ریزی سؤالات یا موضوعات، پیش از مصاحبه است. ما خاطرات را گردآوری می‌کنیم و تاریخ شفاهی این ظرفیت را دارد که ارتباط بزرگ‌تری را بین اعضای خانواده ایجاد کند.
1
...
 

سال‌های تنهایی - 27

از جمله مسائلی که با مشورت به‌طور جدی دنبال شد، موضوع فرار بود که با توجه به اطلاعاتی که در طبقه بالا کسب کرده بودیم و جهت بررسی راه‌های مختلف، شش نفر از ما با تشکیل دو یا سه جلسه در هفته، موارد را مورد مطالعه قرار می‌دادیم.