اولین نشست تخصصی تاریخ مجلساولین نشست تاریخ مجلس از سوی کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در 5 خرداد 1389 برگزار می شود. محورها و شرایط تهیه و ارسال مقاله به شرح ذیل است: محورها: 1- مجلس و تحولات سیاسی ایران - مجلس در ادوار نخستین - مجلس و رضا شاه - تحولات شهریور 1320 - بحران آذربایجان - نهضت ملی نفت - مجلس و دولت کودتا - تعامل دولت‌ها و مجلس 2- نظارت و انتخابات مجلس 3- مجالس تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران 4- مجلس و فرهنگ 5- مجلس و اقتصاد 6- نمایندگان تأثیرگذار مجلس 7- احزاب سیاسی و مجلس (احزاب دوره پهلوی و احزاب غیر دولتی) 8- روحانیت و مجلس 9- نمایندگان مجلس: پایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمایندگان 10- نقش فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات ... و دیگر موضوعات مرتبط با تاریخ مجلس شرایط تهیه و ارسال مقاله: 1- آثار رسیده تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و پیش از این در جای دیگر منتشر نشده باشد. 2- حجم مقالات حداکثر 6000 واژه و در محیط Microsoft Word باشد. 3- مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شود. 4- کلیه مقالات از طریق پست الکترونیکی‌ همایش به آدرس Doc@ical.ir پذیرفته می‌شود. تقویم همایش: مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 اردیبهشت 1389 زمان برگزاری نشست 5 خرداد 1389 نشانی دبیرخانه: تهران- میدان بهارستان- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی- مرکز اسناد تلفن: 33125515 پست الکترونیکی: Doc@ical.ir

 
تعداد بازدید: 4994


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی- 89

از لشکر ششم عراق سه گردان تانک به نامهای یرموک، خالد، و مقداد در همان روزهای اول جنگ وارد خاک بی‌دفاع شما شدند. دو گردان یرموک و خالد به طرف خرمشهر هجوم بردند و گردان مقداد که من تیرانداز تانک یکی از گروهانهای آن بودم به طرف اهواز رفت. از سرنوشت دو گردان یرموک و خالد بی‌خبرم و نمی‌دانم آنها چه کردند، اما از خبرهایی که به دستم رسید و از پوسترهایی که از خرمشهر دیدم فهمیدم که این دو گردان در ویرانی و تاراج خرمشهر سهم عمده‌ای داشته‌اند. با این حال هنوز هم نمی‌دانم بعد از آزادی خرمشهر چه درصدی از این گردان‌ها سالم هستند. امیدوارم یک نفرشان هم زنده نباشد. به هر حال کاری با آن دو گردان ندارم.