اولین کارگاه آموزشی تاریخ محلیگروه تاریخ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان، در نظر دارد اولین کارگاه آموزشی تاریخ محلی را در 5 خرداد سال جاری بر گزار نماید. مجری کارگاه دکتر مرتضی نورائی و از اعضای هیئت علمی گروه تاریخ این دانشگاه است. محورهای بحث کارگاه عبارتند از: -اهداف و کارکردهای آموزش تاریخ محلی؛ -بررسی و تحلیل سرفصلهای درسی تاریخ محلی در مقطع دکتری؛ - چالشها ، ضرورتها و آسیب شناسی فرا راه تاریخ محلی، -میزگرد : با مشارکت شرکت کنندگان جزئیات برنامه کارگاه آموزش تاریخ محلی(1) به شرح جدول ذیل است: آغاز: قرآن کریم معرفی برنامه ها صبح 9 ـ 30/8 زمان موضوع سخنران رئیس جلسه و صاحب نظر ==== ====================== ========= ================ 10 ـ 9 دکتر منتظرالقائم ( رئیس جلسه و صاحب نظر) 1. تاریخ نگاری محلی؛ سنت قدیم: انگیزه ها ایران و روش ها: دکتر عبدالرحیم قنوات 2 . تاریخ نگاری محلی؛ از دیروز تا امروز: آقای عبدالمهدی رجایی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10 ـ 10 پذیرایی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11-30/10 دکتر مرتضی نورائی ( رئیس جلسه و صاحب نظر) 1.معرفی موضوع های درسی در دانشگاه های جهان در حیطه تاریخی محلی: خانم مولود ستوده 2. حیطه های تاریخنگاری محلی نوین: آقای محمود سادات 3. فلسفه تاریخ محلی: آقای سجاد حسینی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/13 ـ 30/11 دکتر مرتضی دهقان نژاد ( رئیس جلسه و صاحب نظر) 1. بررسی سرفصلهای تاریخ محلی در مقطع دکترا: دکتر مرتضی نورائی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ـ 15/13 نماز و پذیرایی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/15 ـ14 دکتر محمدعلی چلونگر ( رئیس جلسه و صاحب نظر) 1.تاریخنگاری محلی سنتی؛ انگیزه ها و روش-ها: مصر: خانم مهناز شعربافچی زاده 2. تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی: آقای ابوالفضل حسن آبادی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/15 ـ 15/15 پذیرایی ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45/16 ـ 30/15 دکتر علی اکبرکجباف ( رئیس جلسه و صاحب نظر) میزگرد: شرکت کنندگان در جلسه (ثبت نام) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/17 ـ 45/16 مجری کارگاه ( رئیس جلسه و صاحب نظر) ارزیابی و خاتمه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زمان : چهارشنبه 5 خرداد1389 ساعت: 30/ 8صبح تا 17 عصر تذکر : جهت ثبت نام وارسال دعوتنامه با شماره 7932058-0311 سرکار خانم بهاءلو تماس حاصل فرمائید. یا با پست الکترونیکی سایت تاریخ شفاهی info@oral-history.ir مکاتبه نمائید

 
تعداد بازدید: 5510


نظر شما

 
نام:
ایمیل:
نظر:
 

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی- 89

از لشکر ششم عراق سه گردان تانک به نامهای یرموک، خالد، و مقداد در همان روزهای اول جنگ وارد خاک بی‌دفاع شما شدند. دو گردان یرموک و خالد به طرف خرمشهر هجوم بردند و گردان مقداد که من تیرانداز تانک یکی از گروهانهای آن بودم به طرف اهواز رفت. از سرنوشت دو گردان یرموک و خالد بی‌خبرم و نمی‌دانم آنها چه کردند، اما از خبرهایی که به دستم رسید و از پوسترهایی که از خرمشهر دیدم فهمیدم که این دو گردان در ویرانی و تاراج خرمشهر سهم عمده‌ای داشته‌اند. با این حال هنوز هم نمی‌دانم بعد از آزادی خرمشهر چه درصدی از این گردان‌ها سالم هستند. امیدوارم یک نفرشان هم زنده نباشد. به هر حال کاری با آن دو گردان ندارم.